Schilderwerken Art D'Eco

Artikel: Zonder ecologische verven was ik nooit schilder geworden

ASTMATISCHE SCHILDER KIEST (NOODGEDWONGEN) VOOR NATUURVERVEN
Natuurverven zitten in de lift. De steeds stijgende aandacht voor ecologie zorgt ervoor dat ook schildersbedrijven die uitsluitend of vooral werken met natuurverven een graantje kunnen meepikken. Toch blijven ze zeldzaam. Art d’Eco uit Harelbeke is een klein (twee vennoten) bedrijfje dat uitsluitend werkt met natuurverf, een houding ingegeven vanuit ecologisch oogpunt, maar evengoed door de allergie voor verven van petrochemische origine van een van de vennoten. Decoratie had een gesprek met Jonas Vantomme die ecologie, marketing en gezondheid heeft gecombineerd in zijn bedrijf. Jan De Naeyer

PERSOONLIJKE KEUZE
Art d’Eco is een schilders- en afwerkingsbedrijf dat zich toelegt op de ecologische binnen- en buitenafwerking. Zaakvoerders Jonas Vantommeen Kevin Tinel werken uitsluitend met hoogwaardige producten op basis van natuurlijke grondstoffen. “Ik startte met Art d’Eco in 2003 en heb al snel gekozen voor natuur verven”, steekt Jonas Vantomme van wal. “Na enkele jaren stapte Kevin mee in de zaak.”

Kunstenaar van opleiding
“De keuze voor natuurverven is ingegeven door persoonlijke smaak. Vroeger schilderde ik thuis als hobby ook al mijn eigen kamer in dergelijke verven. Ik ben geen schilder van opleiding, maar toen ik afstudeerde als beeldend kunstenaar aan de Academie van Antwerpen en niet onmiddellijk werk vond, heb ik van mijn hobby dan maar mijn beroep gemaakt via een examen voor de middenjury. Ik ben op de heel klassieke manier begonnen: via enkele opdrachten bij vrienden. Zo breidde ik stelselmatig het klantenbestand uit. En vandaag ben ik al dertien jaar in de stiel aan de slag. In 2008 hebben we onze eigen website gelanceerd en dat is ons belangrijkste communicatiekanaal. Via die site bereiken we heel veel mensen die op zoek zijn naar schilders met natuurverven. Er zijn ook niet veel schilders die hierin gespecialiseerd zijn. Ik schat een drietal in Vlaanderen.”

VERWERKBAARHEID GEVOELIG VERBETERD
Het aanbod aan ecologische verven is sinds het ontstaan ervan nooit zo groot geweest.“In de jaren 1970 en 1980 waren natuurverven aan een opmars bezig, maar bestond er nog een groot verschil met de klassieke verven”, verduidelijkt Jonas Vantomme. “De kwaliteit is op een constant niveau gebleven, maar de verwerkbaarheid van natuurverven is stukken verbeterd”. De grote merken in de branche besteden veel tijd en geld aan onderzoek en ontwikkeling. Maar niet alleen de producenten zijn veranderd. Ook consumenten hebben een ommezwaai gemaakt. Ecologie is nu veel meer& een thema dan pakweg tien jaar geleden.”

MILIEUBEWUSTE KLANTEN
Grosso  modo  onderscheidt  Jonas  Vantomme twee  soorten  klanten.  “Enerzijds  zijn er de klanten die het mooi meegenomen vinden dat hun  huis in  een milieuvriendelijke verf wordt geschilderd. Die categorie klanten komt voor het eerst in aanraking met de materie en staat er wel positief tegenover. Anderzijds zijn er de klanten die heel bewust naar ons op zoek gaan vanuit een  persoonlijke  overtuiging.  Zij  gaan  actief op zoek naar een schildersbedrijf dat met natuur-verven werkt.Dat maakt dat we niet altijd aan de slag zijn onder de eigen kerktoren. Eigenlijk zijn we over gans Vlaanderen actief. Vroeger gingen we zelfs tot in Brussel, maar met de gekende mobiliteits-problemen doen we dat nu niet meer. Tegelijk zorgt onze steeds  grotere  naamsbekendheid ervoor dat we meer in eigen streek aan de slag kunnen blijven. Voor ons is dat ook iets comfortabeler. In en rond Kortrijk zijn er heel wat jongegezinnen komen wonen die ecologie hoog in het vaandel voeren. En dan komen ze vrij snel bij ons terecht.”

OVERVOLORDERBOEKJE
Het  gevolg  van  die  stijgende  interesse  in ecologie is voor Art d’Eco een overvol order-boekje. “Eigenlijk zitten we voor bijna een jaar volgeboekt”, zegt Jonas Vantomme. “Er zijn een aantal zeer grote opdrachten waarvoor we een offerte maakten en die we ook binnengehaald hebben – een beetje buiten onze verwachtingen. Dat maakt dat de termijn inderdaad oploopt. We dat liever anders gezien. Voor nieuwe klanten is het beter dat ze niet zo lang moeten wachten, maar het is nu eenmaal zo. Wie  ons  wil  engageren,  zal  even  geduld moeten hebben. Ik denk dat het overigens niet alleen ligt aan het feit dat we met natuurverven werken. We weten van onszelf dat we niet de goedkoopste in de markt zijn, maar we zijn ook zeker niet de duurste. We mikken op een goeieprijs-kwaliteitsverhouding die voor onze, veelaljonge, klanten nog betaalbaar is.”

NOODGEDWONGENOP ZOEK NAAR PERSONEEL
Een mogelijke oplossing voor een overvol  orderboekje  is  het aanwerven  van  nieuw personeel, maar daar deinzen  de  twee vennoten  toch  wel even  voor  terug.
“Eigenlijk willen we niet met personeel werken, maar toch zullen we ernaar op zoek moeten gaan”, geeft Vantomme toe. “Dat zal dan wel iemand moeten zijn die door-drongen is van dezelfde filosofie, en die al enige ervaring heeft met het werken met natuurverven. Laat ons zeggen dat we niet heel bewust opzoek zijn, maar het toch af en toe laten vallen dat we wel iemand zouden kunnen gebruiken. Het inschakelen van onderaannemers zou een andere mogelijkheid zijn, maar ook dat is niet evident. Zelf werkte ik vroeger als onderaan-nemer  voor  onze  Gentse  collega Tintelijn, een bedrijf dat ook gespe-cialiseerd  is  in  natuurverven. We zijn er dus momenteel nog even niet uit. Eigenlijk is het een luxeprobleem, maar  ook  luxeproblemen  moeten uiteraard worden opgelost. Met Art d’Eco willen we vooral nog beter worden in ons vak en nieuwe evoluties op de voet volgen. Het was bijvoorbeeld via jullie vakblad Decoratie dat we in contact kwamen met Ralston, dat een verf in zijn gamma heeft op basis van aardappelschillen. Deze muurverf met een bindmiddel op basis van innovatieve zetmeeltechnologie is gebaseerd op duurzame  herwinbare  ingrediënten,  die  geen concurrentie betekenen voor de voedselketen en die  geen  gebruik maken  van  fossiele  grond-stoffen.”

NIET GEBONDEN AAN EEN MERK
Art d’Eco werkt met verschillende verfmerken. “In de dertien jaar dat ik inmiddels aan de slag ben, heb  ik  denk  ik  zowat  alle  natuurverven  uit-geprobeerd”, beweert Jonas Vantomme. “Eigen-lijk heeft elk merk zijn kwaliteiten. Maar voor bepaalde  toepassingen  is  een  bepaald  merk beter  geschikt,  bijvoorbeeld  op  het  vlak  van verwerkbaarheid.  We  werken  wel  vaak  met Biofa en Natura, respectievelijk een Duits  en  een  Frans  merk.  Maar eigenlijk  zijn  we  helemaal  niet gebonden aan één bepaald merk.”

EVEN DUUR
Een  opvatting  die  nog  veelvuldig rondgaat, is dat natuurverf een stuk duurder uitvalt dan de klassieke verf. Dat wordt echter in alle toonaarden ontkend  door  Jonas  Vantomme. “Eigenlijk  is  natuurverf  zelfs  een  klein  beetje goedkoper”, stelt hij. “Maar om niemand voor het hoofd te stoten, wil ik het erop houden dat de prijs eigenlijk gelijk is. Tien liter natuurverf kost tussen 100 en 130 euro en hetzelfde geldt voor de klassieke verven. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de verf binnen een project niet de grote kost vormt. Het zijn vooral de werkuren die doorwegen. In onze sector wordt vooral met forfaitprijzen gewerkt. Dan lever je een project af tegen een vooraf afgesproken prijs. Het gebeurt heel zelden dat we in regie kunnen werken.”

ROOSKLEURIGE TOEKOMST
Gelet op de al vastgestelde evoluties ziet Jonas Vantomme een mooie toekomst weggelegd voor zijn sector. “De sterk stijgende interesse en het milieubewust zijn  maken  inderdaad  dat  de toekomst  rooskleurig  oogt.  Maar  dat  is  ook dankzij het feit dat de verfindustrie inspanningen doet om de verven milieuvriendelijker te maken. Daarom zijn het uiteraard nog geen natuurverven en dat durft nogal eens voor verwarring zorgen. Tegelijk draagt die aandacht echter ook bij tot een nog verder verscherpt bewustzijn, wat zowel onze planeet als ons bedrijf alleen maar tengoede kan komen. Een bijkomende uitdaging voor de sector vormen daarnaast de eisen die soms worden gesteld bij de renovatie van oude gebouwen of monumenten. Niet zelden wordt daarvoor  immers  geëist  dat  we  werken  met verven die volgens de aloude traditie worden gemaakt. En dan komt men al snel uit bij natuuverven.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten